Novembris - svētku mēnesis mūsu skolā, iesācies ar Mārtiņdienas svinībām – pirmsskolēni šajā dienā minēja mīklas, skandēja sakāmvārdus/ parunas, dziedāja dziesmas un gāja rotaļās, kā arī lielākās grupas bērni bija sagatavojuši īpašu rudens deju!

+371 67364436 | laisma@apollo.lv
Kareivju iela 5, Rīga, LV-1013, Latvija

 .