2016.gada 1.septembra pasākums Latviešu biedrības nama Zelta zālē.


+371 67364436 | laisma@apollo.lv
Kareivju iela 5, Rīga, LV-1013, Latvija

 .