Galerija

Tā mūsu pirmsskolā sagaidīja un pavadīja Mārtiņdienu.

Visi saka, visi saka:
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena,
Kaut varētu Mārtiņdienu 
Aiz ausīm noturēt!

+371 67364436 | laisma@apollo.lv
Kareivju iela 5, Rīga, LV-1013, Latvija

 .