ДОКУМЕНТЫ

SKOLAS NOLIKUMS

Lejuplādējiet Skolas nolikums uz jūsu datora.

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Aplūkojiet iekšējos kārtības noteikumus te Iekšējie kārtības noteikumi

Aplūkojiet mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību  lejupielādējiet te: Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība uz Jūsu datora

Sadarbība ar vecākiem -  Skolas un vecāku sadarbība (shēma pdf formatā)


PAŠVĒRTĒJUMS

Aplūkojiet pašvērtējumu te: Pašvērtējums


LICENCES

Aplūkojiet licenci Nr. V-9813 te: Licence Nr. V-9813

Aplūkojiet licenci Nr. V-9814 te: Licence Nr. V-9814

Aplūkojiet licenci Nr. V-9815 te: Licence Nr. V-9815

Aplūkojiet licenci Nr. V-9527 te: Licence Nr. V-9527

Aplūkojiet licenci Nr. V-9528 te: Licence Nr. V-9528

Aplūkojiet licenci Nr. V-9529 te: Licence Nr. V-9529


AKREDITĀCIJAS LAPA

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr.3501 te: Akreditacijas lapa Nr. 3501

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11556 te: Akreditacijas lapa Nr. 11556

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11557 te: Akreditacijas lapa Nr. 11557

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11051 te: Akreditacijas lapa Nr. 11051

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11052 te: Akreditacijas lapa Nr. 11052