ПЕДАГОГИ


Коллектив “Laisma” – это профессиональные, открытые, улыбающиеся преподаватели, которые с особой тщательностью и вниманием относятся к каждому ученику и которые любят свою работу!

  • Директор – Инга Лукашевича
  • Зам. директора – Илута Пашане
  • Финансовые вопросы – Аскольд Лукашевич

Список педагогов:

Priekšmets Pedagogs
Matemātika Iluta Pašāne 

Jana Petrova
Annija Liniņa
Ģeogrāfija Teiksma Kalniņa 
Antons Berjoza
Angļu valoda Ludmila Ļubimova 
Angļu valoda
Angļu valoda sākumskolaiKristīne Tene
Bioloģija
Informātika Annija Liniņa
Franču valoda Agnija Kempele
Krievu valoda Manana Presņikova

Krievu valoda
Sports Guntars Ruseckis
Ķīmija  Jānis Bisenieks
Latviešu valoda Žaneta Ādamsone
Marita Sutra
Inga Lukašēviča
Dabaszinības Antons Berjoza
Sākumskola Ligija Grase
Sākumskola Kristīne Tene
Sākumskola Jana Petrova
sociālās zinības, ekonomika Teiksma Kalniņa
Vēsture Daiga Skujiņa
Mājturība un tehnoloģijas Daina Brūdere-Liekna

MūzikaElīna Čampere
Vizuālā māksla Daina Brūdere-Liekna

Pirmsskolas pedagogs
Pirmsskolas pedagogs
Megija Lorence
Laura Petrova
Pirmsskolas pedagogs Lidija Monokandilosa
Pirmsskolas pedagogs
Pirmsskolas pedagogs
Tatjana Ņikitjuka
Irina Kozjurjonoka
Pirmsskolas pedagogs Laura Petrova
Pirmsskolas pedagogs Madara Strazdiņa
Pedagoga palīgs Jeļena Ivanova
+371 67364436 | laisma@apollo.lv
Ул.  Кареивю 5, Рига, LV-1013, Латвия

 .