DOKUMENTI


NOLIKUMS

Lejuplādējiet  uz jūsu datora Skolas Nolikums


KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Lejupielādējiet Iekšējos kārtības noteikumus uz Jūsu datora

Aplūkojiet mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību lejupielādējiet   Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība uz Jūsu datora

Sadarbība ar vecākiem -  Skolas un vecāku sadarbība (shēma pdf formatā)


PAŠVĒRTĒJUMS

Aplūkojiet pašvērtējumu te: Pašvērtējums


LICENCES

Aplūkojiet licenci Nr. V-9813 te: Licence Nr. V-9813

Aplūkojiet licenci Nr. V-9814 te: Licence Nr. V-9814

Aplūkojiet licenci Nr. V-9815 te: Licence Nr. V-9815

Aplūkojiet licenci Nr. V-9527 te: Licence Nr. V-9527

Aplūkojiet licenci Nr. V-9528 te: Licence Nr. V-9528

Aplūkojiet licenci Nr. V-9529 te: Licence Nr. V-9529


AKREDITĀCIJAS LAPA

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 3501 te:  Akreditacijas lapa Nr. 3501

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11556 te: Akreditacijas lapa Nr.11556

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11557 te: Akreditacijas lapa Nr.11557

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11051 te: Akreditacijas lapa Nr. 11051

Aplūkojiet akreditācijas lapu Nr. 11052 te: Akreditacijas lapa Nr. 11052

+371 67364436 | laisma@apollo.lv
Kareivju iela 5, Rīga, LV-1013, Latvija

 .