Izglītības programmas kods: 01011111                                                                                           Privātā vidusskola „Laisma”  2020./ 2021. māc.g.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, Rīgā 2018.gada 21.novembrī

Nodarbību saraksts pirmsskolas grupā 5-7 gadi 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

1.

Sociālā un pilsoniskā joma

 Matemātikas joma

Valodu mācību joma (rakstīšana)

Dabaszinātņu joma

Valodu mācību joma (lasīšana/literatūra)

2.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā  (Mūzika)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (Veidošana)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā  (Mūzika)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Konstruēšana, rokdarbi)

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Tehnoloģiju joma)

3.

*Angļu valoda

Valodu mācību joma (runas attīstība)

*Angļu valoda

Matemātikas joma

4.

Fiziskā izglītība un veselība *Jogas nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība,

*Vispārattīstošā vingrošana (Olimpiskais sporta centrs)

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

(Sporta spēles)

5.

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

 

No pirmdienas līdz piektdienai grupu skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei 

*Papildinātā pirmsskolas izglītības programma


Izglītības programmas kods: 01011121                                                                                                                   Privātā vidusskola „Laisma 2020./ 2021. māc.g.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, Rīgā 2018.gada 21.novembrī

 

Nodarbību saraksts pirmsskolas grupā 5-7 gadi

 

 

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

1.

Sociālā un pilsoniskā joma (K)

 Matemātikas joma (L)

Valodu mācību joma (rakstīšana- krievu val.)

Dabaszinātņu joma (L)

Valodu mācību joma (lasīšanas, literatūra) (L)

2.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (Veidošana)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā ()

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Mūzika)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (Vizuālā māksla)

3.

Valodu mācību joma (runas attīstība) (L)

*Angļu valoda

*Angļu valoda

Matemātikas joma(K)

Sociālā un pilsoniskā joma (L)

4.

Fiziskā izglītība un veselība *Jogas nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība,

*Vispārattīstoša vingrošana (Olimpiskais sporta centrs)

Fiziskā izglītība un veselība *Deju nodarbības

Fiziskā izglītība un veselība

(Sporta spēles)

5.

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

 

 

No pirmdienas līdz piektdienai grupu skolotājas organizē rotaļnodarbības, nedēļas laikā aptverot visas mācību jomas, brīvi tās savstarpēji integrējot, atbilstoši izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem mācību satura un dažādu prasmju apguvei 

*Papildinātā pirmsskolas izglītības programma