Privātā vidusskola „Laisma”

2022./2023. māc.g.

Gada tematiskais plāns

I PAKĀPE 2-3 gadi

Septembris – iepazīstu sevi un bērnudārzu Oktobris – zelta rudensNovembris – es savā zemēDecembris –ceļā uz ZiemassvētkiemJanvāris- pārmaiņas un pārvērtības
●Adaptācija un drošība manā grupā
●Bērnudārza un tuvākās vides iepazīšana
●Es un mans ķermenis
●Es ēdu veselīgi (dārzeņi un augļi)
●Dabas bagātības un parādības
●Manas mājas, mana ģimene
●Tradīcijas un svētki
●Maizes ceļš
●Pasaku tēli
●Rūķu darbi
●Baltā ziema
●Gatavošanās svētkiem
●Ziemas prieki un aktivitātes
●Eksperimenti ar sniegu (dažādi ūdens stāvokļi)
●Diena un nakts
Februāris - kā ātrāk izaugt lielamMarts – daba mostas, dzīves ciklsAprīlis – dzīvā radībaMaijs – pavasaris brīnumdaris
●Sportojam kopā
●Apģērbs
●Higiēna/ veselība
●Drošības noteikumi
● No sēkliņas, līdz ziediņam   
●Dārzs uz palodzes  
●Krāsu un skaņu daudzveidība pavasarī
●Kukaiņi
●Putni
●Dzīvnieki un viņu mazuļi
●Dabas parādības
●Es caur dažādām maņām
●Pavasara prieks un svētki