•  Privātā vidusskola „Laisma”

2019./2020. māc.g.

Gada tematiskais plāns

I PAKĀPE 2-3 gadi

Septembris – Mans bērnudārzs Oktobris – Rudens klāt! Novembris – Es un mana Latvija Decembris – Svētku gaidīšanas laiks Janvāris  – baltā ziema
 •      Adaptācija un drošība manā grupā    
 •   Mēs ejam bērnudārzā 
 •   Mani draugi    
 •   Kāds es esmu-emocijas  
 •   Laika apstākļi un atbilstošs apģērbs
 •  Dārzeņi     
 •   Kas notiek mežā? Meža dzīvnieki      
 • Koki rudenī  
 •     Dabas parādības
 •     Mārtiņdiena     
 • Lāčplēšdiena  
 •     Latvijas dzimšanas diena     
 • Braucam apkārt Latvijai (transports)  
 •  Rūķu Ziemassvētku darbnīca   
 •  Eglīte greznojas un rotaļas ap eglīti       
 • Ziemassvētku laiks       
 • Uguns stāsti
 • Ziemas prieks- sniegs
 • Barojam putnus    
 • Sports  ziemā
Februāris-Esi vesels!   Marts – Daba mostas Aprīlis – Pavasara prieks Maijs – Mana ģimene un māja
 •   Mīlestības nedēļa      
 • Augļi un  dārzeņi manā uzturā      
 • Veselīgs dzīvesveids
 • Pirmie ziedi    
 • Dārzs uz palodzes      
 • Krāsainā nedēļa      
 • Skaņas dabā 
 • Pavasara pasaka
 • Lieldienas     
 • Kukainīši    
 •   Putni atlido     
 • Dabas spēles  
 • Mīļā māmiņa     
 • Mana ģimene      
 • Mājdzīvnieki un mājas apkārtne      
 • Manas rotaļlietas  
  Jūnijs, Jūlijs, Augusts – VASARA Integrētās nodarbības