Privātās vidusskolas “Laisma”

Tematiskais plāns III pakāpe (5 – 7) gadi 2019./2020. mācību gadam

 

SEPTEMBRIS               Kas es esmu? Es jaunā pasaulē. Kā mēs izturamies pret pasauli? Tuvākās apkārtnes iepazīšana. Ceļu satiksmes noteikumi. Mūsu grupas noteikumi. Izpratne par saudzīgu izturēšanos apkartējā vide. Taupīsim un saudzēsim. Atkritumu šķirošana. OKTOBRIS             Es ēdu veselīgi Veicināt izpratni par veselīgu uzturu. Dabas veltes: ogas, sēnes, augļi un dārzeņi. Graudaugu produkti. Piena produkti. Ēdiena pagatavošana. Krāsainais rudens.Drošības noteikumi.
NOVEMBRIS           Mana Latvija Katram cilvēkam ir sava tautība, valoda, tradīcijas un izskats. Mana ģimene. Valsts simboli: himna, karogs, ģērbonis, nauda.   DECEMBRIS Svinēsim kopā! Kā rīkot svētkus? Kā tos plānot? Svētku tradīcijas, rotājumi. Dziesmas, rotaļas un dejas.  Savi ierosinājumi. Uzklausa citu domas. Svinēt un sakārtot pēc pasākuma. Ugunsdrošības noteikumi.  
JANVĀRIS Kalendārs. Mēneši. Nedēļas dienas. Jaungada apņēmšanas, dienas plānojums, režīms. Izpratne par mūsu savvaļas dzīvniekiem un putniem ziemā. Putnu barotava. Ziemas aktivitātes FEBRUĀRIS Emociju pasaule Kā es jūtos? Emociju izpausmes, tās atpazīt, kontrolēt uzvedību. Kā ietekmē citus?  Cilvēka īpašības.  Mana maska. Karnevālu laiks.
MARTS Mana pilsēta Katrai ēkai ir sava nozīme. Pilsētas vide. Lauku vide. Mājdzīvnieki. Transportlīdzekļi. Sadzīves tehnika. Elektrodrošības noteikumi    APRĪLIS Dzīves cikls Cik daudzveidigā dabā es dzīvoju? Dabas objekti un izmaiņas dabā. Laika ritējums. Planēta Zeme. Es un Visums.
MAIJS              Dodamies ceļā! Kur doties ceļā? Kā gatavošanos ietekmē ceļa galamērķis.  Drošība pie ūdeņiem.