PEDAGOGI


Laisma kolektīvs - tie ir zinoši, profesionāli, atvērti, smaidīgi un izpalīdzīgi pasniedzēji, kas ar īpašu rūpību un uzmanību attiecas pret katru audzēkni un kas mīl savu darbu!

  • Direktore - Inga Lukašēviča
  • Direktora vietniece – Ligija Grase
  • Finanšu jautājumi - Askolds Lukašēvičs


PEDAGOGU SARAKSTS

Priekšmets Pedagogs
Matemātika Antons Berjoza
Annija Liniņa
Kristīne Tene
Jana Petrova

Ģeogrāfija Teiksma Kalniņa 
Antons Berjoza
Angļu valoda Ludmila Ļubimova 


Angļu valoda sākumskolaiKristīne Tene
BioloģijaAmanda Melnalksne
Dabaszinības Antons Berjoza
Jana Petrova
Franču valoda Agnija Kempele
Krievu valoda Alla Savicka
Valērija Sorokina

Sports Guntars Ruseckis
ĶīmijaJānis Bisenieks
Latviešu valoda Žaneta Ādamsone
Latviešu valoda Inga Lukašēviča
Latviešu valoda Marita Sutra
Kristīne Tene
KulturoloģijaDaina Brūdere-Liekna
Sākumskola Ligija Grase
Sākumskola Jana Petrova
Sākumskola Kristīne Tene
sociālās zinības, ekonomikaTeiksma Kalniņa
VēstureMārtiņš Marks Pauls
Mūzika Elīna Čampere
Vizuālā māksla Daina Brūdere-Liekna

Mājturība un tehnoloģijas
Daina Brūdere-Liekna

 Informātika Annija Liniņa
 Fizika 
Antons Berjoza
Pirmsskolas pedagogs
Pirmsskolas pedagogs
Megija Lorence
Laura Petrova
Pirmsskolas pedagogs
Pirmsskolas pedagogs
Tatjana Ņikitjuka
Irina Kozjurjonoka
Pirmsskolas pedagogsMarina Volkova
Pirmsskolas pedagogs Lidija Monokandilosa
Pedagoga palīgs Benita Freivalde
Pedagoga palīgs Jeļena Ivanova