Privātās vidusskolas “Laisma”

Gada tematiskais plāns 5 – 7 gadus veciem bērniem 2023. /2024. mācību gadam

SEPTEMBRIS

Es zinību pasaulē

Satikšanās prieks. Sasveicināšanās un iepazīšanās ar grupas bērniem, pieklājības normas. Grupas vide, noteikumi.

Drošība uz ielas. Ceļu satiksmes noteikumi. Transportlīdzekļi. Dzīvs/nedzīvs.

OKTOBRIS

Rosība rudenī

Es ēdu un dzīvoju veselīgi. Higiēnas normas. Veicināt izpratni par veselīgu uzturu un dzīvesveidu.

Latvijas dabas rudens veltes. Gājputni.

Produktu veidi un to ieguves vietas. Ēdiena gatavošana. Koki rudenī.

NOVEMBRIS

Mūsu Latvija

Katram cilvēkam ir sava tautība, valoda, tradīcijas un izskats. Piederība bērnudārzam, ģimenei, valstij. Mana pilsēta un novads. Valsts simboli: himna, karogs, ģērbonis, nauda. Maizes ceļš. Latvijas lepnums.

DECEMBRIS

Ziemas saulgrieži

Ziemassvētku un Jaunā gada svētku rīkošanu un plānošanu. Svētku tradīcijas, rotājumi, dziesmas, teātris, rotaļas un dejas.  Labdarības nozīme. Dāvanu laiks.  Ugunsdrošības noteikumi.

JANVĀRIS

Apkārt zemeslodei

Izpratne par gada dalījumu un kalendāru. Saules sistēma un kosmoss. Dabas parādības un izmaiņas dabā. Laika ritējums. Roboti mūsu ikdienā. Apkārt visiem kontinentiem.

FEBRUĀRIS

Es un mana nākotne

Kā es jūtos? Emociju izpausmes, tās atpazīt, kontrolēt uzvedību. Kā ietekmē citus?  Cilvēka īpašības. Izpratne par profesijas izvēli.

Mans ķermenis. Atvadas no ziemas.

MARTS

Daba mostas

Pilsētas vide. Lauku vide. Dzīvā radība - mājdzīvnieki, kukaiņi, putni. Dzīves cikls. Es dzīvoju daudzveidīgā dabā. Augu uzbūve. Augu stādīšana. Vitamīnu varavīksne.

APRĪLIS

Es pētnieks!

Ceļošanas nozīme, plānošana un gatavošanās atbilstoši ceļa galamērķim.  Okeāns un tā iemītnieki.

Dabas saudzēšana. Atkritumu šķirošanas nozīme.

MAIJS

Es zinu, varu, daru!

Ģimenes tradīcijas un savstarpējās attiecības. Ģimenes diena. Māmiņdiena. Es kā mākslinieks.

Drošība pie ūdeņiem. Drošība vasarā.