Galerija

Jānīts, Pēters, Jēkabiņš
Kalniņā runājās,
Miķelītis klausījās,
Auzu gubā stāvēdams.kstu.