Galerija

Ar priecīgu satraukuma sajūtu un labiem ceļa vārdiem ir aizvadīts skaistais pirmsskolas izlaidums- ar prieku un lepnumu bērni sniedza muzikālus un deju priekšnesumus, saņēma savu pirmo izglītības apliecinošo dokumentu- apliecību par pirmsskolas izglītības iestādes “Laisma” beigšanu! Mēs pāršķiram ļoti nozīmīgu lappusi pirmsskolas vecuma bērnu dzīvē, tagad bērnu priekšā pavērsies jauna lapa, interesanta un aizraujoša, jo skola viņus gaida. Lai veicas mūsu topošajiem pirmklasniekiem skolas gaitās un izdodās piepildīt savus sapņus!
Sirsnīgs paldies absolventu vecākiem par sadarbību, sapratni un atbalstu šajos kopīgi pavadītajos gados!
Paldies visiem darbiniekiem par mīļumu, pacietību, izturību, ieguldīto darbu un kopīgo veikumu, sagatavojot bērnus skolas gaitu uzsākšanai!